Naše setkání

22.02.2017

Chceme každý den něco prožít...jak toho dosáhnout? Nejdůležitější chvílí je přítomný okamžik...nejdůležitější člověk je ten, který je zrovna před tebou...nejdůležitějším úkolem je vždy láska :-)

Co do sebe člověk zasévá, to pořád roste...

Jak se zbavit toho, když na nás lezou špatný myšlenky?

- pojmenovat si je

- HNED jít od toho

- nevzpomínat na hříšné pokušení, příkoří a utrpení

- modleme se za špatnou paměť ;-) nechť se o nás neříká: moje milá měla strašně dobrou paměť na špatné věci

12 rad na dobré myšlenky:

1) Vracet se k tomu: Pán Bůh je se mnou

2) Rozmlouvat s Bohem, co prožívám

3) Být vděčná, že je tu Pán se mnou

4) Vědět, že mě Bůh vede

5) Přiznat si, že jsem málo vděčná

6) Myslet na Ježíše

7) Vzpomínat na dobrá poučení

8) Myslet na krásu ctnosti

9) Radovat se z dobra druhého

10) Pamatovat na chvíle v Boží blizkosti

11) Myslet na P. Marii, co by dělala ona

12) Myslet na život svatých